Handgjorda tryckimpregnerade
grindar i gammal svensk stil

Jag heter Olle Olsson och startade Decimal AB som ett utvecklingsbolag 1989 och började 1995 att tillverka tryckimpregnerade furugrindar och grindstolpar. Senare utvecklade jag nya dubbelsidiga gångjärn med ställbara grindhakar vilka finns både för trästolpar och stenstolpar. Dessutom tog jag fram ett eget lås för dubbelgrindar d.v.s. en låsbygel som har blivit mycket populär.

Tidigare arbetade jag ett trettiotal år med att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och system för bättre arbetsmiljö och skydd av den yttre miljön. Från början var det i första hand högvakuumsystem för punktutsug av rök och gaser i samband med svetsning samt f ör dammutsug på handslipmaskiner. För dessa system fick jag guldmedalj på världens största uppfinnarmässa i Geneve och dessutom fick jag stipendium två år i rad från dåvarande Styrelsen för Teknisk Utveckling. Dessa stipendier utdelades endast till tio uppfinnare per år.

Under en period försåg jag ett stort antal tandläkarkliniker med mitt unika system för omhändertagande av kvicksilver och amalgam, men vad jag framförallt har haft nytta av i min nuvarande verksamhet var att förse många hundra träslöjdsalar runt om i Sverige med dammutsug på maskiner samt för centraldammsugning.

Mina tidigare erfarenheter har varit till stor nytta i min egen verkstad där jag nu tillverkar tryckimpregnerade grindar och stolpar , vilket kräver ett effektivt utsug av damm samt ett väl fungerande centralstädsystem.

Jag använder endast utvald svensk tryckimpregnerad furu till mina grindar och stolpar. Det har visat sig att tryckimpregnerat virke har betydligt längre livslängd än obehandlat furuvirke, vilket totalt ger mindre klimatpåverkan genom lågt koldioxidutsläpp enligt gjorda utredningar.

Välkommen att höra av dig för mer information.